De schulden manager helpt

Je wordt geholpen door een schulden manager die je begeleid en veel weet van:

  • Budgetbeheer
  • Budgetcoaching (begeleiding)
  • Bewindvoering
  • Credit management
  • Incasso
  • Deurwaarders
  • Juridisch advies
  • Beslag en executie

Hoe helpt de schulden manager

Door ruime kennis en ervaring aan zowel incasso- als de schuldhulp zijde kunnen de schuldhulptrajecten snel en effectief worden doorlopen.

Door de methode die we toepassen, wordt snel duidelijk wat de onderliggende problematiek is en hoe de betalingsachterstanden opgelost kunnen worden.

Bij het verlenen van de nodige hulp maken wij ook gebruik van de kennis en kunde van andere partijen, zoals (arbo)artsen, maatschappelijk werk, hulp bij administratie, (verslavings)zorg, (loopbaan)coaches en wat verder nodig is.

Budgetcoaching (begeleiding)

Bij schuldhulp wordt zelfredzaamheid voorop gesteld omdat je zelf ook veel kunt maar door omstandigheden door de bomen het bos even niet meer ziet.

Niet voor iedereen is een schuldregeling direct de meest passende oplossing.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Schuldbemiddeling
Het minnelijk traject
Schuldsanering
Zelfredzaamheid


Met budgetcoaching worden de benodigde competenties aangeleerd en de obstakels weggenomen, zodat je niet opnieuw in de problemen terechtkomt.

Credit management

Je kunt rekenen op heldere communicatie en professionele zorg voor de Credit Management processen. Voor jou als opdrachtgever betekent het een directe besparing van minimaal 15%. Door het uitbesteden van debiteurenbeheer wordt er tijd bespaard en meer omzet gegenereerd. Je kunt de focus dus volledig op je corebusiness richten.

Gezamenlijk wordt de strategie bepaald, rekeninghoudend met de wensen van jou als opdrachtgever. De belangrijkste facetten zijn het tijdig innen van openstaande facturen, het beoordelen van debiteurenrisico’s, bepalen van kredietwaardigheid en het onderhouden van klantcontacten (financieel).

Credit Management heeft tevens als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s en een acceptabele of lage betalingstermijn te realiseren om het werkkapitaal te optimaliseren.

Gerechtelijke incasso

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. De gerechtsdeurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, zogenoemde ambtshandelingen. Bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van een vonnis en het leggen van beslagen. Deze werkzaamheden zien op de proces inleiding en de tenuitvoerlegging, dus het voorwerk voordat een zaak bij de rechter komt en het ten uitvoer leggen van het vonnis, om uiteindelijk de uitspraak van de rechter ten uitvoer te leggen.

Gerechtelijke procedures

Soms is een conflict niet te voorkomen en gaan partijen naar de rechter. Juridische bijstand helpt je, in geval van juridische conflicten, om je juridisch advies te geven en juridische bijstand te verlenen.

In eerste instantie gaat het om telefonisch advies. Bij ingewikkelde zaken waar bezwaarschriften, verweer bij rechtszittingen en rechterlijke uitspraken een rol gaan spelen, nemen juristen je het werk uit handen.

DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Open chat
Hallo, waarmee kan ik u helpen?