Intake en planning

Nadat je ons hebt gemaild neemt een medewerker van ons contact met je op.

Je kunt je verhaal doen, en een kennismakingsgesprek wordt gepland.

Tijdens het intakegesprek nemen wij een vragenlijst met je door die zowel jou als ons inzicht geeft in de actuele vermogenspositie van jou en jouw onderneming. Op basis daarvan adviseren wij je gratis.

Wens je gebruik te maken van onze expertise voor een succesvolle uitvoering, dan helpt een schuldenmanager je om de juiste activiteiten op te stellen en uit te voeren zodat hij of zij concreet aan de slag kan gaan.

Wekelijks zal de schulden manager je informeren over de stand van zaken. Hij of zij neemt je de nodige rompslomp uit handen. Denk aan het bijwerken van een financiële administratie of het inschakelen van juridische hulp. De schulden manager word je steun en toeverlaat in het traject dat je schuldenvrij wil maken.

Expertise

Om ons doel te kunnen bereiken hebben wij met jarenlange ervaring de volgende expertise in huis:

Schuldhulp

Schuldsanering

Betalingsregelingen

Betalingsachterstanden

Budgetbeheer

Beschermingsbewind

Voorkomen van ontruimingen

Juridische conflicten

(Onterechte) loonbeslagen

Voor particulieren:

Juridisch advies

Huurschuld

Ontruiming woning

Afsluiting energie

Deurwaarders

Hypotheekschuld

Belastingschuld

Juridische ondersteuning

Direct Schuldsanering Nederland denkt (op afstand) met je mee tijdens de voortgang van je (buiten)gerechtelijke procedure en we blijven beschikbaar als juridisch strategisch ‘klankbord’.

Namens jou selecteren en nodigen wij – kosteloos – de juiste gespecialiseerde juristen of advocaten uit tot het doen van een goed onderbouwd aanbod tegen een interessant (vast) tarief. Jij bepaalt welke advocaat het beste bij jou of je geschil past.

Ook voor second opinions, vaststelling van je juridische positie, en advisering over je hoger beroepkansen. Evenals rechtbankprocedures voor geldvorderingen boven de 25.000 euro.

Jouw belangen behartigen wij desgewenst eveneens bij executiegeschillen en/of klachten bij de bevoegde Rechtbank Kamer voor gerechtsdeurwaarders wanneer je een klacht hebt over de manier waarop de gerechtsdeurwaarder zijn werk doet of heeft gedaan nadat de gerechtsdeurwaarder zelf jouw klacht niet heeft weg genomen.

Je blijft de regie over je eigen dossier houden. In samenspraak met jou bekijken we eerst welke strategie de meeste kans op succes oplevert, want het gaat om het resultaat. Daarbij hebben we zeker oog voor een verantwoorde kosten/baten afweging.

Zien we mogelijkheden om een geschil buiten rechte op te lossen, dan laten we dat niet na en maken we gebruik van onze mediation mogelijkheden. Uiteraard in overleg en in samenspraak met jou.

Doelgroepen

PARTICULIER EN ZAKELIJK

Ondernemers
Werkgevers
ZZP’ers
Werknemers
Uitkeringsgerechtigden

PARTICULIER

Juridisch advies
Huurschuld
Ontruiming woning
Afsluiting energie
Deurwaarders
Hypotheekschuld
Belastingschuld
Schuld door echtscheiding
Persoonlijke leningen

ZAKELIJK

Schuldsanering door afkoop
Werknemers met schulden

Hoe saneren wij je schulden

  • Bemiddeling
  • Kwijtschelding
  • Afkopen
  • Betalingsregelingen

Mensen zitten vele jaren in een schuldsaneringstraject van minimaal drie jaar, maar in de praktijk meestal veel langer. Pas na afloop van deze periode wordt bekend hoeveel voor schuldeisers kon worden gereserveerd.

Kortom, schuldeisers moeten lang op hun geld wachten, terwijl de praktijk heeft geleerd dat zij uiteindelijk slechts maximaal zo’n 2% van hun vordering ontvangen.

Al die tijd zitten schuldenaren in een uitzichtloze situatie zonder een behoorlijk toekomstperspectief met aantoonbaar veel psychische en (dus ook) lichamelijke klachten van de stress veroorzaakt door het schuldenjuk.

Onze oplossingen zijn gericht op het zo snel mogelijk afkopen van schulden tegen een interessant afkooppercentage van minimaal 10% van de schulden tegen finale kwijting zodat schuldenaren zo snel mogelijk verlichting, rust en ruimte ervaren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat mensen waar nodig of wenselijk worden begeleid, bemoedigd, bevestigd, en worden geholpen aan een positief zelfbeeld, een passende baan of onderneming om zelfredzaam te worden en te blijven.

Oplossingen

Direct Schuldsanering Nederland is ook in staat om ‘turn key’ schuldhulp- en schulddienst plannen op maat te leveren aan zorginstanties, gemeenten, (semi) overheidsinstanties, en kerken.

Daarvoor werken wij samen met onze partners, zoals onafhankelijke financieel en juridisch adviseurs uit het sociaal domein.

Wij werken niet met dure verdienmodellen en berekenen een marktconform uurtarief gedurende een nader tussen partijen overeen te komen periode .

Samen zoeken wij naar een totaaloplossing. Wij helpen mensen het beste uit zichzelf te halen door hen actief te laten participeren. Ieder mens is uniek en heeft behoefte aan een persoonlijke, positieve en volwaardige benadering. Daarom laten wij mensen meedenken en vragen wij hen wat zij zelf willen en kunnen.

DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Open chat
Hallo, waarmee kan ik u helpen?