Trajecten op maat

Na een intakegesprek wordt bepaald welke activiteiten we gaan uitvoeren. De volgende onderwerpen komen, onder meer, aan bod:

  • Welke schuldeisers zijn er en welk bedragen?
  • Wat is de solvabiliteit?
  • Wat is de liquiditeit?

Daarna wordt ingeschat hoeveel tijd het traject in beslag gaat nemen. En een actielijst wordt opgesteld.

Zelf moet u enkele zaken zelf uitvoeren. De schulden manager coördineert de activiteiten van de verschillende expertisegebieden.

Van belang is dat een overzicht wordt bijgehouden van de vermogenspositie. Alle leningen en en uitstaande schulden worden geïnventariseerd. Per schuldeiser wordt bepaald hoe de schuld vereffend kan worden. Door kwijting voor te stellen of een aflossingsplan in het leven te roepen.

Wekelijks vindt overleg plaats tussen jou en de schulden manager om stand van zaken vast te stellen en nieuwe acties tijdig te initiëren. 

Afkoop van schulden

Mensen zitten vele jaren in een schuldsaneringstraject van minimaal drie jaar, maar in de praktijk meestal veel langer. Pas na afloop van deze periode wordt bekend hoeveel voor schuldeisers kon worden gereserveerd.

Kortom, schuldeisers moeten lang op hun geld wachten, terwijl de praktijk heeft geleerd dat zij uiteindelijk slechts maximaal zo’n 2% van hun vordering ontvangen.

Al die tijd zitten schuldenaren in een uitzichtloze situatie zonder een behoorlijk toekomstperspectief met aantoonbaar veel psychische en (dus ook) lichamelijke klachten van de stress veroorzaakt door het schuldenjuk.

Onze oplossingen zijn gericht op het zo snel mogelijk afkopen van schulden tegen een interessant afkooppercentage van minimaal 10% van de schulden tegen finale kwijting zodat schuldenaren zo snel mogelijk verlichting, rust en ruimte ervaren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat mensen waar nodig of wenselijk worden begeleid, bemoedigd, bevestigd, en worden geholpen aan een positief zelfbeeld, een passende baan om zelfredzaam te worden en te blijven.

DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Open chat
Hallo, waarmee kan ik u helpen?